KRUPS Automatic Espresso Machine EA8100 series

What a treat! My Swedish Voxbox from influenster is already here and I’m soo happy!. This is my 2nd voxbox that I received from Influenster Sweden this year and who would have thought that I will be getting a espresso machine!. I was so surprise that I got this Krups EA8100 Automatic Espresso Machine the same thing I felt when I received my Jabra Elite 5 earbuds last november. What a nice start of new year I got it for FREE from Influenster in exchange for my honest opinion and review 🙂

[Vilken njutning! Min svenska Voxbox från influenster är redan här och jag är så glad!. Det här är min 2nd voxbox som jag fick från Influenster Sweden i år och vem hade trott att jag skulle få en espressomaskin!. Jag blev så förvånad att jag fick den här Krups EA8100 Automatic Espresso Machine samma sak som jag kände när jag fick mina Jabra Elite 5-öronsnäckor förra november. Vilken trevlig start på det nya året jag fick det GRATIS från Influenster i utbyte mot min ärliga åsikt och recension :)] 

#influenstervoxbox #KrupsEA8100 #espressomachine #influenster #freegift

Krups PISA Espresso Machine EA8100

So again I’m gonna share to you what is INFLUENSTER – it  is a program that sends out thousands of boxes a month full of free stuff in hopes that you’ll use your other social media influence to tell everyone you know what you think of these products. Simply like reviewing a certain products that they will sent you for free.

[Så igen, jag ska dela med mig av vad INFLUENCER är – det är ett program som skickar ut tusentals lådor i månaden fulla med gratis grejer i hopp om att du ska använda dina andra sociala medier-influencers för att berätta för alla du vet vad du tycker om dessa produkter. Så enkelt som att recensera en viss produkt de skickar dig gratis.] 

@kyutipiemisay

influenster sverige voxbox #esspressomachine #krupsespresso #obhnordica #tefal #voxbox #voxbox2023 #influenster #sweden #kaffe #fikatime #coffeeaddict #coffeelover #coffeemaker @influenster

♬ original sound – Slater Young – Slater Young

An Influenster VoxBox is a box full of full-sized free products, electronics or food that you get to review and keep. These boxes are often based on a theme but are sometimes a single product or group of products from the same company. These are truly awesome boxes that can contain hundreds of dollars worth of free stuff. In the past, I’ve seen VoxBoxes that contain  a skincare line, make-up, clothes, electronics which I got right now and all kinds of bunch of products.

[En Influenster VoxBox är en låda full med gratis produkter i full storlek, elektronik eller mat som du får se över och behålla. Dessa lådor är ofta baserade på ett tema men är ibland en enskild produkt eller grupp av produkter från samma företag. Det här är riktigt bra lådor som kan innehålla gratisprylar för hundratals dollar. Tidigare har jag sett VoxBoxes som inkluderar en hudvårdslinje, smink, kläder, elektronik som jag precis skaffat och alla möjliga produkter.] 

Krups PISA Espresso Machine EA8100
I try to make two cups at once!

I just received this new Krups Automatic espresso machine EA8100 Series last week and been using it for days now. This is our first automatic espresso machine here at home and I can say that its really work pretty well in making a perfect cup of coffee. We love that we can easily treat ourselves with a nice cup of cappuccino, ristretto, macchiato, latte and espresso whenever we want in a comfort of our home. This machine is a good starter for a espresso lover who want a machine for an affordable prize.

[Jag fick precis den här nya automatiska espressomaskinen i Krups EA8100-serien förra veckan och har använt den i flera dagar nu. Det här är vår första automatiska espressomaskin här hemma och jag kan säga att det verkligen fungerar ganska bra att göra en perfekt kopp kaffe. Vi älskar att vi enkelt kan unna oss en god kopp cappuccino, ristretto, macchiato, latte och espresso när vi vill i bekvämligheten av vårt hem. Den här maskinen är en bra förrätt för en espressoälskare som vill ha en maskin till ett överkomligt pris.] 

Krups PISA Espresso Machine EA8100

If you love using coffee beans but doesn’t like to grind it by your own this one is good for you as it has a built-in coffee grinder that offer 3 grind setting but if you are a coffee expert/barista this setting is not enough LOL. Just a head ups guys because this machine Krups EA8150 only allows whole beans and it doesn’t provide the option of using pre-ground coffee.

[Om du älskar att använda kaffebönor men inte gillar att mala det själv är den här bra för dig eftersom den har en inbyggd kaffekvarn som erbjuder 3 malningsinställningar, men om du är en kaffeexpert/barista är denna inställning inte nog LOL. Bara en heads-up killar eftersom denna Krups EA8150-maskin endast tillåter hela bönor och den ger inte möjligheten att använda färdigmalet kaffe.] 

Krups PISA Espresso Machine EA8100
two cups warmer

It has a small but functional cup warming tray on the top of the machine that can only fits 2 small cups. It makes a loud sound especially when the beans is grinding but it is manageable anyway!.

[Den har en liten men funktionell koppvärmningsbricka på toppen av maskinen som bara får plats med 2 små koppar. Det ger ett högt ljud speciellt när bönorna mals men det är hanterbart ändå!. ]

Krups PISA Espresso Machine EA8100

Since this machine is fully automatic the used coffee ground will ended up in this small container that you can be found in the left side of the machine. It is a coffee ground collector that is easy to clean.

[Eftersom denna maskin är helautomatisk kommer den använda kaffesumpen att hamna i denna lilla behållare som du hittar på maskinens vänstra sida. Det är en kaffemalen uppsamlare som är lätt att rengöra.] 

Krups PISA Espresso Machine EA8100

It is good that there is an option for adjusting the dispenser height depending on the size of your cup you’ll be using and a steam wand that is a little bit awkward to use at first and it takes a couple of try before you can perfect your milk froth.

[Det är bra att det finns ett alternativ för att justera dispenserhöjden beroende på storleken på din kopp du ska använda och en ångstav som är lite besvärlig att använda i början och det tar ett par försök innan du kan perfekt ditt mjölkskum. ]

Krups PISA Espresso Machine EA8100
the more coffee you can make the more fun it would be!

The machine can holds up to 1.7L of water and there is an option if you like to add a filter into your water tank which you can buy it separately.

[Maskinen rymmer upp till 1,7L vatten och det finns ett alternativ om du vill lägga till ett filter till din vattentank som du kan köpa separat. ]

Krups PISA Espresso Machine EA8100

The screen is easy to understand and, once you’ve found your perfect settings for your cup of coffee, you can save them via the LCD display btw the screen is not a touch screen. There are several settings for customizing your coffee. These are water temperature, strength and size. There are also three options for grind coarseness.

[Skärmen är lätt att förstå och när du väl hittat dina perfekta inställningar för din kopp kaffe kan du spara dem via LCD-skärmen, samtidigt som skärmen inte är en pekskärm. Det finns flera inställningar för att anpassa ditt kaffe. Dessa är vattentemperatur, styrka och storlek. Det finns också tre alternativ för malningsgrovhet.] 

Krups PISA Espresso Machine EA8100

All in all this machine is really good! it does it work in providing a perfect taste of coffee and always remember that in able for you to get the perfect taste it always depend on your coffee beans you are using so try to explore different brands of beans! It is a best price you can find on the market for a fully automatic espresso machine! we’ll see how it behaves over time but for now I need a cup of coffee ☕️❤️!!.

[Allt som allt är den här maskinen riktigt bra! det fungerar genom att ge en perfekt smak av kaffe och kom alltid ihåg att för att få den perfekta smaken beror det alltid på dina kaffebönor du använder, så försök utforska olika märken av bönor! Det är det bästa priset du kan hitta på marknaden för en helautomatisk espressomaskin! vi får se hur det beter sig med tiden men nu behöver jag en kopp kaffe ☕️❤️!!!. ]

Krups PISA Espresso Machine EA8100

How to Join Influenster:

You can visit Influenster and register by email or sign up with Facebook. You’ll then receive a link in your email that you can visit to fill out your profile. Influenster is a completely free program to join and you don’t need an invite.

Want to join influenster and get your own Vovbox? Join now here: https://www.influenster.com/r/2551246

Improving Your Chances of Getting a VoxBox by Answering Snaps, Suveys and Complet you profile setting.

PLease leave comment down below. I would be happy to read it all ..💜💋
Continue reading “KRUPS Automatic Espresso Machine EA8100 series”

First Nail Collaboration – Glamermaid

Glamermaid Press-on Nails:

Glamermaid is a brand selling ready made press-on nails with the trendiest and the most unique designs. Glamermaid’s passion is to provide the consumers with the most affordable, trendy, and highest quality products of press-on nails.

Get your very own Glamermaid press on nails:
Link to GLAMERMAID WEBSITE 👉 https://glamermaid.com/
___________________________________________________

The last time I used press-on nails was on my wedding day, and that was 8 years ago LOL! I remember that I didn’t have time to get my nails done that time because of my hectic schedule, so what I did is that I bought a press-on nails and whola! Had a very nice nail on my wedding day.  Using press on nails are also great way to save some cash since you can totally do them yourself plus much more cheaper than spending a bucks in a Salon! We all know that the expenses involved with planning a wedding start to add up quickly and opting for press on nails is a perfect way to save you a bit of money.

So back again with Glamermaid they reach out to me last month if I could try & testing out their own brand of press on nail and I said yes why not! beside I used press on nails and it is not new to me :). So they sent me 5 set of their best seller press on nail. (check below)

Link of nails shown in my video:

1. Taraxacum 👉 Short, square shape with pastel green & pink combination, with cute dandelion design;

Taraxacum 👉 Click the picture for link of the product!

2. Soft pink 👉 medium-length nails with coffin shape, black and crème mix inspired with nature and stars .

Soft pink 👉 Click the picture for link of the product!

3. Ancient Totem 👉  medium-long nails with coffin shape and a cartoon design on a glossy finish, mix of black and green camouflage color .

Ancient Totem 👉Click the picture for link of the product!

4. Dry Rose 👉  medium length, coffin shape, nude | black color basic, nature design style, matte finish. Nude nails with a simple design are very suitable for daily wear.

Dry rose/Almond 👉 Click the picture for link of the product!

5. Rainbow & eyes 👉  medium-length nails with almond shape and rainbow design on a glossy finish, eyes and colorful rainbow.

Rainbow & Eyes 👉   Click the picture for link of the product!

How to Apply Glamermaid Press-on Nails

  • Step1:Gently push the edges of your the nails using with the Manicure wood stick as well file & buff it with the use of the small nail file .

  • Step2: After pushing back your cuticles to remove excess skin, cleanse the nail with an alcoho pad to ensure there are no oils or dirt on your nails. This preparation helps the press-ons better adhere to your nails.

  • Step3: Choose the right nail size. Find the right nail size that fits the size of your nail bed the best. Each set of Glamermaid nails comes with 12 different sizes to choose from, You will see the number embossed under the fake nails so finding the right one won’t be much of a trouble.

  • Step4: Paste the adhesive to the inside of the nail piece or directly onto your nails, remove the protective film.

  • Step5: Fit the nail piece and press for 15 seconds (Do not contact with water in 2 hours after finishing).

  • Step6: File the nail if necessary.

If you’re opting for press-ons as a temporary use, then it’s okey to use the sticky tape that comes in the set (picture above). To prolong your nails you might considered using the nail glue and if you are wondering they also sell nail glue in their website so better check them up!. With proper care, your nails can last up to two weeks but like I’ve said they are just a press on nails that might tend to pop off anytime if you have a heavy household chores so be cautious about your activities that might cause them to pop off.

All in all I really like the result and If you are tempted to hit the nail salon, but thinking about the price and time, give press-on nails a try! and I’m sure you will gonna like it. Thank you so much Glamermaid for sending me a unique and high quality press-on nails. I really love them!

#glamermaid #glamermaidpressonnails #glamermaidhonestreview

___________________________________________________________
DISCLAIMER GUYS!: I’m not a professional nail tech but I love doing my own gel nails as a hobby so please, please be calm! if you see that I apply it in a wrong way! hahaha. I am not a professional so please bear with me 🙂 LOL. Items were purchase with my own money unless otherwise stated. All opinions are honest and my own!
___________________________________________________________

Want to earn extra income from posting online? Be an affiliate -magpost & share ka lang sa social media mo at kikita ka na.
Sign up here👉: https://invol.co/cl8ic5b

♥ BUY in LAZADA Together Lights Up the Moment : Up to 17% OFF + FREEBIES worth 1499

👉https://invol.co/cl589iq
👉 https://invol.co/cl2k12o

Amazon wish list 👉 :  CLICK HERE

♥ Would you like to shout me a cup of coffee ☕️
https://www.buymeacoffee.com/kyutipieMisay
https://www.paypal.com/paypalme/KyutipieMisay

🍭I have made a Patreon account:

Become a Patron!
https://www.patreon.com/Kyutipie_Misay

SUBSCRIBE ka na please 🙂 libre lang namn hihi Salamat :⬇️
https://www.youtube.com/channel/Kyutipie_Misay
https://www.youtube.com/channel/Kyutipie_Misay

DISCLAIMER: Items were purchase with my own money unless otherwise stated. All opinions are honest and my own!. This post contains affiliate links, which means I may receive a small commission for clicks and purchases made.

I hope you all enjoyed watching my video and if you did please don’t forget to tap my back with BIG like 👍 and subscribe if you haven’t yet.

PLease leave comment down below. I would be happy to read it all ..💜💋
Continue reading “First Nail Collaboration – Glamermaid”

GLAMERMAID Press-On Nails | Taraxacum

Get your very own Glamermaid press on nails:
Link to GLAMERMAID WEBSITE 👉 https://glamermaid.com/
___________________________________________________

Link of nails shown in my video:

Taraxacum 👉 Click the picture for link of the product!
Soft pink 👉 Click the picture for link of the product!
Ancient Totem 👉Click the picture for link of the product!
Dry rose/Almond 👉 Click the picture for link of the product!
Rainbow & Eyes 👉   Click the picture for link of the product!

Today I partnered up with Glamermaid to try & review their very own press on nails. Thank you so much Glamermaid for sending me a unique and high quality press-on nails. I really love them!

#glamermaid #glamermaidpressonnails #glamermaidhonestreview

___________________________________________________________
DISCLAIMER GUYS!: I’m not a professional nail tech but I love doing my own gel nails as a hobby so please, please be calm! if you see that I apply it in a wrong way! hahaha. I am not a professional so please bear with me 🙂 LOL. Items were purchase with my own money unless otherwise stated. All opinions are honest and my own!
___________________________________________________________

Want to earn extra income from posting online? Be an affiliate -magpost & share ka lang sa social media mo at kikita ka na.
Sign up here👉: https://invol.co/cl8ic5b

♥ BUY in LAZADA Together Lights Up the Moment : Up to 17% OFF + FREEBIES worth 1499

👉https://invol.co/cl589iq
👉 https://invol.co/cl2k12o

Amazon wish list 👉 :  CLICK HERE

♥ Would you like to shout me a cup of coffee ☕️
https://www.buymeacoffee.com/kyutipieMisay
https://www.paypal.com/paypalme/KyutipieMisay

🍭I have made a Patreon account:

Become a Patron!
https://www.patreon.com/Kyutipie_Misay

SUBSCRIBE ka na please 🙂 libre lang namn hihi Salamat :⬇️
https://www.youtube.com/channel/Kyutipie_Misay
https://www.youtube.com/channel/Kyutipie_Misay

DISCLAIMER: Items were purchase with my own money unless otherwise stated. All opinions are honest and my own!. This post contains affiliate links, which means I may receive a small commission for clicks and purchases made.

I hope you all enjoyed watching my video and if you did please don’t forget to tap my back with BIG like 👍 and subscribe if you haven’t yet.

PLease leave comment down below. I would be happy to read it all ..💜💋
Continue reading “GLAMERMAID Press-On Nails | Taraxacum”

PHILIPS AIRFRYER XXL AVANCE COLLECTION-HD9650 | BLACK

[WATCHinHD] Hello Superfriends! Today is unboxing day of my first ever Philips Airfryer XXL Avance collection HD9650. It has seamless and compact design. You can easily keep it on your counter top. Best gift ever!

The air fryer that I’m using is PHILIPS AIRFRYER XXL COLLECTION – HD9650

The air fryer that I’m using is PHILIPS AIRFRYER XXL COLLECTION – HD9650

LAZADA PH – Philips Airfryer 👉 https://invol.co/cl2ofai
LAZADA PH – Philips Airfryer 👉 https://invol.co/cl2ofai
AMAZON – Philips Airfryer 👉 https://amzn.to/2OLIN0h

Advance collection Airfryer XXL (HD9650)

• Our fastest and most powerful Airfryer
• Twin TurboStar technology reduces saturated fats

• The excess fat is captured in the fat reducer

• 1.4 kg up to 6 people

• Fry, bake, grill and roast

• Digital screen with 5 preset cooking programs

• Keep warm mode keeps food warm until serving

• Dishwasher-safe parts and easy-to-clean basket with non-stick coating

• Supplied recipe booklet

Would you like to shout me a cup of coffee ☕️ 🙏 :

https://www.paypal.com/paypalme/KyutipieMisay

I have made a Patreon account:

Become a Patron!
https://www.patreon.com/Kyutipie_Misay

SUBSCRIBE ka na please 🙂 libre lang namn hihi Salamat :⬇️
https://www.youtube.com/channel/Kyutipie_Misay
https://www.youtube.com/channel/Kyutipie_Misay

DISCLAIMER: Items were purchase with my own money unless otherwise stated. All opinions are honest and my own!

I hope you all enjoyed watching my video and if you did please don’t forget to tap my back with BIG like 👍 and subscribe if you haven’t yet.

PLease leave comment down below. I would be happy to read it all ..💜💋
Continue reading “PHILIPS AIRFRYER XXL AVANCE COLLECTION-HD9650 | BLACK”

Anastasia Beverly Hills Dipbrow (DARK BROWN)

Ever since I got into a makeup, all I’ve ever heard is that Anastasia Beverly Hills are amazing for their brow products and they are well known for making your eyebrows looking great, polished and lovely. One of their products who received rave reviews online is this Anastasia Dipbrow Pomade which is I am so excited to share to you guys what are my thought  about this product!

This ABH Dipbrow pomade has been on my wish list for quite sometime now and a lot of make-up bloggers and Youtuber has been raving about their perfect eyebrows using this product, so because of that it makes me feel more eager to get this one.

BUY ONLY ORIGINAL ANASTASIA HERE IS LEGIT STORE in LAZADA : 

Shop in ANASTASIA STORE now at LAZADA   👉 https://invol.co/cl9ciyl

Since then, I always wanted to buy it online, but I am kinda hesitate to do it because I didn’t know what is the right shade that will fits on me 🤔. So one of my friend suggest to me to get the darker brown and finally, after a year I decided to give this product a go and ordered it online at kicks.se . 👈

To be honest, the price of this very small pot isn’t come that cheap. It cost me about 255 Swedish Kr and it’s around  1,518 php if you will convert it in our php money! 😨 yeah! expensive right?. But personally, I don’t mind paying it for a product that will last long and for a good quality that I will get from it. Why not splurged sometimes 😉.

The packaging is so gorgeous and it comes to this small glass pot.

For the record this is my first ever expensive eyebrow product that I have purchased this year and I really love this product not because it is a well known brand & expensive but it is looks so natural on my brows plus you only need to use the tiniest amount so it will lasts ages. Really a good deal…right? ( as you can see in the picture below how much I’ve used in a span of two months). 
Continue reading “Anastasia Beverly Hills Dipbrow (DARK BROWN)”

Philips Satin Shave (Advance) – Review

Hello ladies! 😊 for today’s post is something different..Yep! Something that I haven’t done before on my REVIEW post, Lol! So as we all know shaving is something we didn’t like to talk about on public or as much as possible to keep it personal 😉. And for us ladies, removing our unwanted hair is a huge part of our lives as we always wanted to have a silky, smooth, hairless legs, underarms and skin right? haha (well if you’ll ask me – my underarm is my main problem LOL )

BUY ONLY ORIGINAL PHILIPS, HERE IS LEGIT  STORE in LAZADA👇
Shop in PHILIPS STORE now at LAZADA 👉 https://invol.co/cl9cfii
Philips Satin Shave Iin LAZADA PH 👉 https://invol.co/cl2ofau

So here is it! my new Philips Advance Satin Shave. Honestly, when I come here in Sweden I never even shave my arms nor my legs but I do plucked my underarm hairs because in Philippines, it is not a big deal if you didn’t shave your arms or legs but you MUST remove your armpit hairs LOL. I’m also thankful that my legs is not that hairy and I don’t need to shave it every now and then. My only problem is my armpit hair! sometimes I use disposable razors to shave my armpits and consistently using tweezers. One thing I don’t like about plucking is that it takes so much time and effort plus my neck become stiff and hurting after a long period of doing it.

So therefore, this year I was determined to try and find the easiest and quickest way possible to shave my armpit. Then I bought this Philips Advance Satin Shave (Not sponsored)It said it is for legs and body so it means I can also use it also in my underarms (btw! I was planning to buy an epilator too but sad to say it is so expensive than the shaver). Anyway highway, lets get to the information on the shaver first and what it’s actually like.


Continue reading “Philips Satin Shave (Advance) – Review”