How I Make my Custom Youtube Thumbnails using Picmonkey

Paano nga ba ako gumawa ng Youtube Thumbnails?  🙂

So if you would like to know how to make and customized your Youtube thumbnail using pickmoney site. Visit my Youtube channel oh by the way don’t forget to subscribe too :)!

Madali lang guys! Ang gamit ko ay ang Picmonkey na site. Isa itong free online photo editor na may maraming options na pagandahin pa lalo ang inyong pictures.  May iba pang mag services itong inaalok sa mababang halaga pero kung kayo ay nagtitipid 🙂 ok lng naman ang free trial.

Sana ay nakatulong ako sa munti kong tutorial sa pag gawa ng inyong thumbnails. 🙂 Sobrang nakakahiligan ko na ngyon ang mag youtube kaya namn nais kong ibahagi sa iba ang aking kaalaman sa mga bagay na ganito.

Keep on watching guys!!

Just watch my video link above for more!

DISCLAIMER: Items were purchase with my own money unless otherwise stated. All opinions are honest and my own!

I hope you all enjoyed watching my video and if you did please don’t forget to tap my back with BIG like 👍 and subscribe if you haven’t yet.

PLease leave comment down below. I would be happy to read it all ..💜💋
Continue reading “How I Make my Custom Youtube Thumbnails using Picmonkey”